Orsós Anna: A beás nyelv megőrzésének lehetőségeiről

PDFNyomtatásÍmél
„Dr. Orsós Anna a hazai cigány/roma nyelvszociológiai kutatások egyik vezető alakja. Ugyanakkor a beás nyelv leírásának és tanításának is kulcsszereplője. Doktori disszertációját a nyelvoktatás, nyelvtanárképzés kérdéseire fókuszálva a beás nyelv megőrzésének lehetőségéről írta. Habilitációs dolgozata ennek a témának a továbbfejlesztése. Az első rendszerező beás nyelvleírást, a beás nyelvkönyvet Orsós Anna írta, amely 1994-ben jelent meg. A 2002-től az MTA Nyelvtudományi Intézetének keretein belül működő Cigány Nyelvi Kutatócsoport tagjaként a beás nyelvre vonatkozó leíró nyelvészeti, antropológiai nyelvészeti, szociolingvisztikai és nyelvpedagógiai kutatásokat végzett, illetve Kálmán László nyelvésszel együtt 2009-ben publikálta a Beás nyelvtan című kötetet, amely leíró nyelvtani, hangtani, alaktani változásokat rögzítő, rendszerezett nyelvtan. 1997-től eredményesen tanít a felsőoktatásban is beás nyelvet, és – többek között – szociolingvisztikát, a kétnyelvűséggel kapcsolatos kurzusokat és nyelvpolitikát. Kiváló előadókészségével tanítványok sokaságát indította el a pályán. Éppen a szükséges intézményesüléshez járul hozzá Orsós Anna munkája, amelyben a beás nyelv leírásán, a nyelvhasználó közösség szociolingvisztikai vizsgálatán túl arról is átfogó képet kapunk, hogy ebben a kérdésben is milyen nagy feladatok előtt áll a hazai oktatásirányítás. Ha jog az anyanyelvi oktatás, akkor egy magát demokratikusnak valló társadalomban meg kell teremteni a jogérvényesítés elemi feltételeit.”

Ár
2300 Ft
Gyártó: Virágmandula Kft.
Leírás

ISBN 9786155181450
Kiadó: Virágmandula Kft.
Megjelenés: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 196 oldal
Méret: 160x240 mm
 

Tartalom

 

AJÁNLÁS (Forray R. Katalin)  9
   
1. BEVEZETŐ  11
1.1. A cigányok elnevezései  13
1.2. Cigányok Európában  14
1.3. A cigányok lélekszámának megállapítására vonatkozó adatok  14
1.4. A magyarországi cigány csoportok  18
1.5. A magyarországi cigányok területi megoszlása  19
   
2. A MAGYARORSZÁGI BEÁSOK  21
2.1.Múltjuk  21
2.2. Kultúrájuk  21
2.2.1 Iskolázottságuk  23
2.2.2. Táplálkozásuk  24
2.2.3. Öltözködésük  24
2.2.4. Vallásuk  24
2.2.5. Életkoruk, egészégi állapotuk, családi kötődésük  25
   
3. A BEÁS NYELV HELYZETE  26
3. 1. A beás nyelv helye a cigány nyelvek között  26
3.2. A beás nyelv és a diglosszia  27
3.3. A beás nyelv leírására irányuló törekvések  28
3.3.1. A beás nyelv átírásával kapcsolatos problémák  30
3.3.2. A magánhangzók táblázata  31
3.3.3. A mássalhangzók táblázatai  32
   
4. A BEÁS NYELVÉSZETI ÉS NYELVHASZNÁLATI KUTATÁSOK  33
4.1. A beás nyelvvel foglalkozó korábbi szociolingvisztikai kutatásokról  33
4.1.1. A beás nyelv állapotáról szóló kutatás  33
4.1.2. A kutatás eredményei  37
4.2. További vizsgálatok a beás nyelvről  45
4.3. A beás nyelv szociolingvisztikai vizsgálatáról  46
4.3.1. A vizsgálat helyszínéről: Mánfa bemutatása  46
4.3.2. A kutatás tárgya és céljai  47
4.3.3. A kutatás módszerei  49
4.3.4. A vizsgálati minta  50
   
5. AZ EMPÍRIKUS ADATOK ELEMZÉSE  52
5.1. Nyelvválasztás  52
5.1.1. Az életkor és a nem hatása a nyelvválasztásra  52
5.1.2. Nyelvválasztás a különböző családtagokkal  55
5.1.3. A nyelvválasztást befolyásoló tényezők  57
5.1.3.1. Az iskolázottság  57
5.1.3.2. A vallásgyakorlás . 58
5.1.3.3. A házastárs nemzetisége . 59
5.1.3.4. A nemzetiségi identitás hatása a nyelvválasztásra . 60
5.2. Nyelvtudás .. 66
5.2.1. Az életkor hatása a nyelvtudásra .. 67
5.2.2. Az adatközlők román nyelvtudása .. 68
5.2.3. Az adatközlők magyar nyelvtudása  69
5.2.4. A nemek és a nyelvtudás kapcsolata  70
5.2.5. Az iskolázottság hatása a nyelvtudásra  70
5.2.6. A szülők nemzetisége és a nyelvtudás . 71
5.2.7. Összefüggés a nyelvi és nemzetiségi identitás és a nyelvtudás között .. 71
5.3. Nyelvi attitűdök: az anyanyelven belüli változatok és a többségi nyelv használata . 72
5.3.1. Az életkor hatása a nyelvi attitűdökre .. 72
5.3.2. Összefüggés az identitás és a nyelvi attitűdök között  75
5.4. Nyelvi attitűdök: a nyelvmegtartással/ nyelvcserével/ nyelvtudással kapcsolatos attitűdök  76
5.4.1. Az életkor hatása a nyelvtudással kapcsolatos attitűdökre  76
5.4.2. Az életkor hatása a nyelvmegtartással kapcsolatos attitűdökre  76
5.5. Kisebbségi és többségi sztereotípiák és előítéletek 78
5.6. Etnikai identitás  79
   
6. A SZOCIOLINGVISZTIKAI KUTATÁS ÖSSZEGZÉSE  81
   
7. A BEÁS NYELV OKTATÁSA  85
7. 1. Oktatáspolitikai helyzetkép  85
7. 2. A cigány nyelvek oktatásának jogszabályi háttere .. 86
7.2.1. A jogszabályi háttér 2003-ig  86
7.2.2. A közoktatási törvény 2003-as évi változásai  88
7.3. A beás nyelvi követelményrendszer  90
7.4. A beás nyelv jelenlegi oktatásának felmérése, helyzetleírása és értékelése  91
7.4.1. A felmérés eredményeinek ismertetése  93
7.5. A beás nyelv a felsőoktatásban  105
7.6. A romológiai tárgyú felsőoktatási programok tartalmának összefoglalása és értékelése  105
7.7. Beás nyelv a tudományos kutatásban  108
7.8. Nyelvvizsgáztatás  108
   
8. AZ OKTATÁS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉS FELSŐOKTATÁSBAN  108
   
9. ÖSSZEGZÉS  112
   
10. IRODALOM  116
   
11. FORRÁSOK  123
   
12. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE  125
   
13. ÁBRÁK JEGYZÉKE  126
   
14. MELLÉKLETEK  127
1.sz. melléklet: Az indoeurópai nyelvcsalád nyelvei  127
2.sz. melléklet: A magyarországi cigányok nyelvi csoportjai  128
3.sz. melléklet: Recenzió  129
4.sz. melléklet: A beás nyelvet oktató intézmények körében végzett felmérés kérdései  133
5. sz. melléklet: Az NKFP 5/126/2001-es számú projekt keretében felvett kérdőív  142
6.sz. melléklet: Fotók Mánfáról  171

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...

Keresés a könyvek között