Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán

PDFNyomtatásÍmél
A büntetőjogi felelősség anyagi jogi feltételei, kategóriái az elmúlt időszakig stabilnak voltak mondhatók. Mindemellett a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) hatálybalépését követő, szinte már követhetetlen számú módosítás következtében, ideértve az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatait is, a Btk. koherenciája – főként a Különös részt illetően – az elmúlt évtizedek alatt megbomlott. Arra való tekintettel is, hogy a módosításokra többször eltérő kriminálpolitikai célok hatására került sor, szükségesnek tűnt egy új, tartalmában egységes, szakmailag megalapozott Büntető törvénykönyv megalkotása. Ennek érdekében 2001. március 14. napján kísérlet indult a teljes büntető anyagi jog újrakodifikálására: Dávid Ibolya akkori igazságügy-miniszer asszony Kodifikációs Bizottságot hívott össze, amelyben a büntetőjog kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakemberei foglaltak helyet. Az elkövetkező bő fél évtized alatt rengeteg tanulmány, cikk jelent meg a büntetőjog kodifikációjával kapcsolatban. 2003-ban Wiener A. Imre, 2006-ban pedig Ligeti Katalin publikálta a Btk. Általános Részére vonatkozó, indokolással ellátott normaszöveg-tervezetét. 2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) készítette el az új Büntető törvénykönyv, illetőleg a Katonai büntető törvénykönyv tervezetét. Időközben a kormányzat feladta a teljes anyagi kódex megalkotásának koncepcióját, és már csak egy új Általános részben gondolkozott.
Végül sem új Btk., sem új Általános rész nem született. A kodifikációs kudarcot a 2009. évi LXXX. törvény enyhítette.
Ezt követően – 2010-ben – új kormány került az ország élére, amely szintén napirendre tűzte az új Btk. megalkotását.

Ár
2300 Ft
Gyártó: Virágmandula Kft.
Leírás

A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései

ISBN 978 615 5181 43 6
Kiadó: Virágmandula Kft.
Megjelenés: 2011
Nyelv: magyar
Terjedelem: 178 oldal
Méret: 176x250 mm
Kötés: kartonált, ragasztókötött
Ár: 2300 Ft


A kutatás azt a feladatot tűzte maga elé, hogy segítséget nyújtson az új Btk. alkotóinak abban, hogy dogmatikailag koherens normaszöveget alkossanak, legalább a büntetőjogi felelősség alapkategóriáit illetően. Ennek a feladatnak kétfajta eszközzel tud eleget tenni. Egyrészt, ha bemutatja és értékeli azokat a megoldási javaslatokat, amelyek az elmúlt 10 évben születtek. Ennek során alapvetően az igazságügyi tárca hivatalos tervezeteit, azoknak is a büntetőjogi felelősséget érintő rendelkezéseit (alapelvek, a bűncselekmény fogalma, stádiumok, szándékosság / gondatlanság, elkövetők, felelősségi akadályrendszer) tekintem át. Utalásszerűen kérek ki csupán Wiener A. Imre és Ligeti Katalin „nem hivatalos” művére. Másrészt, ha külön résztanulmányokat szentel a büntetőjogi felelősség egyes problematikus területeinek, felfedi és áttekinti azokat, illetőleg értékeli az azokkal kapcsolatos álláspontokat, és nem nélkülözi egyfajta megoldási javaslat nyújtását sem. A főbb területek ezzel kapcsolatban a bűncselekmény fogalma, a társadalomra veszélyesség kategóriája, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályrendszere, a jogos védelem és a megelőző jogos védelem, illetve az elkövetők.
A vizsgálat főbb szempontjai az említett két célkitűzés tekintetében valamelyest eltérőek. A tervezetek értékelése során azt kell szem előtt tartani, hogy a tervezett rendelkezések megfelelnek-e az alkotmányos elveknek, a büntetőjog, illetve a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az alkotmányos elvek tekintetében kiemelendő a normák pontos és egyértelmű meghatározása, a normavilágosság, ami egyrészt azt a követelményt támasztja, hogy az új törvény az állampolgárok számára közérthetően rögzítse a büntetőjogi tilalmakat, másrészt pedig azt, hogy azok mind az állampolgárok, mind a jogalkalmazók számára egyértelműek, és felismerhetően értelmezhetőek legyenek. A büntetőjog szakmai követelményei közül a hazai büntetőjog-alkotás és -alkalmazás 130 éves hagyományait, a modern büntetőjogi elveknek való megfelelést, a rendelkezések alkalmazhatóságát kell kiemelni. Végül az sem maradhat figyelmen kívül, hogy a büntetőjogi normák olyan formában kerüljenek rögzítésre, amely megfelel a jogszabályszerkesztés technikai követelményeinek, különös tekintettel az érthetőség, adekvátság, határozottság és a koherencia szempontjaira.
A tanulmányok alapvetően a büntetőjogi dogmatika módszerét követik, ez a hatályos jogszabályok értelmezése, a jogösszehasonlítás és a vonatkozó bírói gyakorlat összevetése által a rendelkezések kritikai vizsgálatát jelenti.

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...
Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...

Keresés a könyvek között