Tóth Sándor Attila: A latin humanitas poétikája I.

PDFNyomtatásÍmél
Könyvünk a magyarországi latinság költészete irodalomelméleti munkáinak világába kíván bevezetni, valamint olyan szemléleti kérdéseket tárgyal, melyek a latinitás oktatási rendszerében, a studia humanitatis struktúrájában az irodalomtudat alakulását évszázadokra meghatározták. A szerző azt a tételt igyekszik bizonyítani, hogy az oktatási struktúra nagymértékben szerepet játszott a 17–18. század poétikai tudatában. Az alapkérdés az antikvitás szemléletében gyökerezik, melyet a római humanitas foglal magába. A humanitas prakticizálódása a görög-római műveltségeszmény közvetítését jelentette. Ennek három nagy területe a grammatika, a poétikai és a rétorikai képzés volt. A könyv azt a folyamatot kíséri végig, melyben a humanitas-eszmény átalakulásával mindinkább a poézis válik meghatározóvá.
A poétikai kompendiumok vizsgálata azt bizonyítja, hogy a költészet mindinkább a humán művelődési eszmény maradéktalan megvalósítójává válik, melynek kereteit a fejlődés további folyamatában az általános költészettanok átalakulásával az esztétikum felfedezése tölti be. Az az ismeretanyag és –rendszer, melyet a latin humanitás poétikai kompendiumai nyújtanak, nemcsak a kor poétikatudatának helyesebb megértését szolgálja, hanem a 17–18. század és a felvilágosodás művelődéstörténeti folyamatainak mélyebb megértését is feltételezi.
Ebben a fejlődési folyamatban e könyv kitüntetett szerepet tulajdonít az esztétikai tudományosságban úttörő jelentőségű Szerdahely György (1740–1818) költészetelméleti meggondolásainak, melyek hatást gyakoroltak a magyarországi művelődési program egészére.
Tóth Sándor Attila: A latin humanitas poétikája I.

Ár
1500 Ft
Leírás

A költői mesterség általános törvényszerűségei

Lektorálták: Csetri Lajos, Bíró Ferenc, Szörényi László
ISBN 963 85668 4 1
Kiadó: Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged
Megjelenés: 1998
Nyelv: magyar
Terjedelem: 236 oldal
Méret: 176 x250 mm
Kötésmód: kartonált, ragasztókötött

 

Tartalom

Prooemium
7
     
I. A görög paiedia és a latin humanitas etikája a 17–18. század és a felvilágosodás értékrendszerében
11
  1. A paideia és a humanitas – görög és római embereszmény
11
  2. Latinitás, humanitás, eloquentia és az iskolai oktatás
17
     
II. A latin nyelvű humanitas poétikai szemlélete és általános költészetelmélete
46
  1. Stíluskérdések és a latin humanitás. A grammatikai és a rétorikai hagyomány, valamint az antik és neolatin minta a poétika rendszerében
46
  2. Népszerű (protestáns és jezsuita) poétikai kompendiumok és rendszerformáló hatásuk
91
     
  A/ A protestáns Vossius poétikai összefoglalói
94
  A költészet természete és alkata (De artis poeticae natura et constitutione)
94
  A költészet törvényszerűségei (Institutiones poeticae)
104
  Az utánzás (De imitatione)
110
     
  B/ A jezsuita Masenius Palaestrája a kötött eloquentiáról
112
     
  C/ A poétikai rendszerszerűség és típusalkotás kérdése Vossiusnál és Maseniusnál, valamint a továbbgondolás lehetősége a 18. századi kompendiumokban
123
     
  3. A poétika kérdései Szerdahely György generális költészettanában
129
     
III. A grammatikai-rétorikai-poétikai kompendiumok függelékei: stilisztikák és metrikák
175
  1. Stilisztikai összefoglalók a jezsuita iskolából
175
  2. A gyakorlati képzés alappillérei: metrikák
175
     
IV. Befejezés helyett Argumentum
193
     
Rövidítések
204
     
Jegyzetek
208
     
Bibliográfia
226
     
Résumé
234

Megrendelések

 x 
A kosár üres

Kiemelt ajánlatunk

Ivan R. Misner, Ph.D., Michelle R. Donovan, Avidor András: 29%, a megoldás
Egy sikeres vállalkozónak, egy cégnek van networking stratégiája. Egy si...
Tóbiás Áron: "...nőttön nő tiszta fénye"
Tóbiás Áron (1927) mindvégig az ötvenhatos forradalom tűzközelében vo...
Kerepeszki Róbert:A „tépelődő gentleman” Darányi Kálmán (1886–1939)
Ha Darányi Kálmán miniszterelnökre terelődik a szó, a korszakot ismerő...
Ferling József: A nagy public relations receptkönyv
A 100 különböző projektet, esettanulmányt, megoldást bemutató könyv n...
Bűnbak minden időben
Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben Szerkesztette: Gyarmati ...
Hegyi Dolores: Hellénizmus Keleten
A hellénizmus konkrét hatását, megnyilvánulási formáit csak az utóbbi...
A dualizmus kori Pécs történetéből. Városgazdálkodás - társasági élet - szegénypolitika
Az elmúlt években, évtizedekben a város történetének vonatkozásában ...
Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatások dualizmus kori forrásai
E könyv a történeti tankönyvkutatások lehetséges forrásait, kiemelten ...
Dévényi Anna - Gőzsy Zoltán (szerk.): Eszmetörténet
Az Árkádia Kiskönyvtár az online megjelenő Árkádia folyóirat kézbe v...

Keresés a könyvek között